2% z dane

Ak si želáte podporiť náš klub, môžete nám poslať 2% z Vašej dane.

Potrebné dokumenty je možné nájsť priamo tu.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Reklamní Partneri

Kontakt

Telefón: 0948 007 253

Mail: trener@prievidzacity.eu

Názov: Klub bojového umenia Taekwon-do ITF Prievidza

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sídlo: Nábrežie sv. Cyrila 361/30, 97101 Prievidza

IČO: 42375479

Facebook: TKDPrievidzaDohoda medzi ITF a WTF

 

Dňa 21.8.2014 bola v Nanjingu v Číne podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi federáciami Taekwon-do ITF a Taekwon-do WTF.

  1. Federácie sa zaviazali vzájomne sa rešpektovať ako medzinárodné organizácie Taekwon-do a spoločne rozvíjať bojové umenie Taekwon-do.
  2. Za účelom vzájomného zjednocovania sa môžu reprezentanti a cvičenci registrovaní pod hlavičkou Taekwon-do ITF zúčastňovať súťaží organizovaných federáciou Taekwon-do WTF a naopak, ak budú rešpektovať a dodržiavať pravidlá turnaja organizujúcej federácie.
  3. Na nastávajúcich olympijských hrách v Rio de Janeiro sa budú môcť súčastniť aj cvičenci Taekwon-do ITF
  4. Bude vytvorený medzinárodný predvádzací tím, zložený z reprezentantov Taekwon-do ITF aj Taekwon-do WTF, ktorý sa vydá na svetové turné za účelom propagácie tohto kórejského bojového umenia vo svete.

Zakladateľ Taekwon-do Choi Hong Hi, ktorý ťažko niesol rozdelenie Taekwon-do na ITF a WTF, by bol určite tomuto kroku rád.

 

Tréner