2% z dane

Ak si želáte podporiť náš klub, môžete nám poslať 2% z Vašej dane.

Potrebné dokumenty je možné nájsť priamo tu.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Reklamní Partneri

Kontakt

Telefón: 0948 007 253

Mail: trener@prievidzacity.eu

Názov: Klub bojového umenia Taekwon-do ITF Prievidza

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sídlo: Nábrežie sv. Cyrila 361/30, 97101 Prievidza

IČO: 42375479

Facebook: TKDPrievidzaTréningy v školskom roku 2017/2018 prebiehajú 22.septembra v dňoch školského vyučovania v telovični ZŠ Mariánska(tradičné Taekwon-do) a GVBN Prievidza (formou krúžkovej činnosti základy úpolových športov-sebaobrana).

Piatok ZŠ Mariánska - 16:00 - 17:15

 

Rodičia alebo súrodenci, ktorí majú viac ako 18 rokov, cvičia v prípade, že sú sprievodom pre dieťa mladšie ako 15 rokov zadarmo. Tréningy prebiehajú iba v dňoch školského vyučovania, pretože počas prázdnin býva škola zatvorená.


Platby za tréningy a členské príspevky

Prvé 2 tréningy zdarma na vyskúšanie.

V prípade rozhodnutia pokračovať v tréningoch a stať sa zároveň členom klubu je potrebné

 • odovzdať prihlasovací formulár
 • uhradiť už absolvované tréningy
 • uhradiť ročný členský príspevok Slovenskej Taekwon-do Aliancii (STA) vo výške 10 €
  • číslo účtu STA je 3190195059/0200, ako variabilný symbol uveďte 010. POZOR, toto nie je číslo účtu nášho klubu. To je uvedené nižšie.
  • Informáciu o uhradení ročného členského príspevku na účet STA prosíme odovzdať trénerovi osobne.

Členom klubu sa osoba stáva po vyplnení a odovzdaní prihlášky. Skúšok technickej vyspelosti, seminárov a súťaží sa môžu zúčastňovať iba platní členovia STA.

Účasť na tréningoch je podmienená členstvom v klube a v STA.

Náš klub podporuje športový rozvoj detí a mládeže, a preto je výška členských príspevkov rozdielna.

Deti a mládež do 18 rokov:

 • 24€ za školský polrok (september-január, február-jún)
 • 40€ za celý školský rok (september - jún)

Dospelí:

 • 30€ za školský polrok (september-január, február-jún)
 • 50€ za celý školský rok (september - jún)

Členské príspevky je možné uhradiť buď priamo v hotovosti na tréningu alebo prevodom na klubový účet SK04 7500 0000 0040 2252 3820. Do správy pre príjmateľa uveďte Vaše meno, priezvisko a obdobie za ktoré uhrádzate príspevok. POZOR, nepomýľte si naše číslo účtu s číslom účtu STA, ktoré je uvedené vyššie :-)


Tréneri

Hlavný tréner : Ing. Martin Surový, III. DAN

 • predseda klubu
 • rozhodca pre SR

 

Tréningové pokyny

 1. Počas tréningu by sa nemalo jesť, piť, žuvať žuvačky, nosiť predmety, ktoré by mohli poškodiť zdravie iných (retiazky, náramky, hodinky...)
 2. Dodržiavať pokyny trénera
 3. Neplnoleté osoby cvičia iba so súhlasom zákonného zástupcu
 4. Cvičenec by mal poznať svoj zdravotný stav a informovať trénera o prípadných zdravotných komplikáciach
 5. V prípade akejkoľvek nevoľnosti môže cvičenec okamžite prestať s tréningom, bez nutnosti pýtať sa trénera
 6. Dbať na svoje zdravie a na zdravie ľudí s ktorými cvičím

V prípade nedodržiavania pokynov môže byť cvičenec vykázaný z tréningu.

V prípade zneužitia bojového umenia Taekwon-do bude osoba vylúčená z klubu!

 

Tréningové tajomstvá Taekwon-do

Staré ázijské príslovie hovorí, že ani samo nebo nemôže urobiť naozaj usilovného človeka biednym. V Taekwon-do však iba samotná usilovnosť, alebo intenzívny tréning nestačia na to aby boli techniky správne. V zásade platí, že cvičenie podľa pokynov nekvalifikovaného alebo zlého inštruktora, je horšie, ako necvičiť vôbec, pretože nesprávne vysvetlené techniky nieleže redukujú účinnosť a silu, ale ich oprava vyžaduje množstvo času. Na druhej strane pod správnym vedením kompetentného inštruktora, sa odhodlaný študent naučí správne techniky Taekwon-do s menšou námahou a v neporovnateľne kratšom čase. Študenti Taekwon-do by mali mať na pamäti tieto tréningové tajomstvá, ktoré už teraz nie sú tajomstvami ;-)

 1. Dôkladne poznať teóriu sily
 2. Jasne rozumieť účelu a spôsobu prevedenia každej techniky
 3. Zosúladiť jednotlivé činnosti očí, rúk, nôh a dychu do jedinej koordinovanej činnosti
 4. Pre každý vitálny bod tela vedieť vybrať vhodný spôsob útoku
 5. Osvojiť si správny uhol a vzdialenosť pre útok i obranu
 6. Dbať na to, aby boli počas pohybu ruky aj nohy mierne zohnuté
 7. Až na niekoľko výnimiek musia všetky pohyby začínať protipohybom.
 8. Počas pohybu musí byť vytváraná sínusová vlna, čo je dosiahnuté pohybom v kolenách.

 

Desať dôležitých vecí o sparringu.

Sparring, kórejsky matsogi, slovensky voľný boj je spôsob, ktorým sa študent Taekwon-do naučí ako a v ktorých situáciach používať jednotlivé techniky. Samozrejme nejedná sa o klasický voľný boj bez pravidiel, prípadne podľa pravidiel ulice. V tomto prípade sú určené presné súťažné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Samozrejme Taekwon-do ako umenie sebaobrany je možné použiť aj mimo medzí súťažných pravidiel. Pri nácviku techník či už podľa súťažných alebo dohodnutých pravidiel, je potrebné dodržiavať isté zásady, ktoré vychádzajú zo zdravého rozumu s cieľom, aby sa nikomu v rámci tréningu techník voľného boja nič nestalo. Nasledujúcich 10 pravidiel treba mať pri tréningu voľného boja vždy na pamäti. Nielen pri tréningu Taekwon-do, ale pri tréningu každého bojového umenia.

 1. Cieľom voľného boja nie je knokautovať/zničiť Vášho tréningového partnera, pretože sparring nie je boj. Je to nácvik. Je to proces učenia pre obe zúčastnené strany. Ak knokautujete svojho partnera a v konečnom dôsledku nebudete mať s kým trénovať.
 2. Najlepší spôsob ako zlepšiť úroveň svojho bojového umenia je sparring.
 3. Najlepší spôsob ako zistiť niečo o konkrétnom druhu bojového umenia, je prostredníctvom sparringu s ľuďmi, ktorí toto bojové umenie cvičia.
 4. Prostredníctvom sparringu neuvidíte iba úroveň samotného bojového umenia človeka, ale aj jeho morálny charakter.
 5. Voľný boj nie je vhodný pre začiatočníkov. Bez ohľadu na druh bojového umenia.
 6. Snažte sa vyhnúť sparringu s osobami, ktoré nepoznáte.
 7. Nepoužívajte plný kontakt, pokiaľ nemáte adekvátne chrániče.
 8. Snažte sa nepoužívať kopy, lakte alebo kolená, najmä v prípade, ak nemáte oblečené chrániče, pretože kopy, lakte a kolená sú náročné na používanie a môžete nad nimi stratiť veľmi rýchlo kontrolu.
 9. Snažte sa vyhýbať útokom na hlavu. Ak aj niekedy potrebujete zaútočiť na hlavu, snažte sa cieliť iba na lícovú časť tváre. To znamená nijaký útok na oči, nos, ústa, čelo alebo záhlavie.
 10. Vyhnite sa pádu na zem. Ak musíte zhodiť na zem Vášho súpera Vy, urobte to jemne. Ak nie je jasný víťaz, doprajte si pravidelné prestávky. Aspoň raz každé 3 minúty.