2% z dane

Ak si želáte podporiť náš klub, môžete nám poslať 2% z Vašej dane.

Potrebné dokumenty je možné nájsť priamo tu.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Reklamní Partneri

Kontakt

Telefón: 0948 007 253

Mail: trener@prievidzacity.eu

Názov: Klub bojového umenia Taekwon-do ITF Prievidza

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sídlo: Nábrežie sv. Cyrila 361/30, 97101 Prievidza

IČO: 42375479

Facebook: TKDPrievidzaJe moderné kórejské bojové umenie bez zbrane, určené predovšetkým na sebaobranu. Pozostáva z 3200 presne popísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov.

Význam slova Taekwon-do je:

Tae – noha, práca s nohami
Kwon – ruka, techniky rúk
Do – cesta životom

Taekwon-do vzniklo 11.4.1955. Aj keď na základe tohto dátumu sa môže zdať, že Taekwon-do je mladé bojové umenie, opak je pravdou. Jeho korene siahajú ďaleko do histórie Kóreje. Zakladateľom Taekwon-do je generál Choi Hong Hi (9.11.1918-15.6.2002), ktorý zosúladil a zjednotil prvky tradičných kórejských bojových umení a karate. Všetky svoje poznatky zhrnul v Encyklopédii Taekwon-do, ktorá má 15 zväzkov a vyše 5000 strán.

Pre laického pozorovateľa môže Taekwon-do nápadne pripomínať karate, avšak rozdiel v jednotlivých technikách je diametrálny. V Taekwon-do je kladený dôraz najmä na techniky nôh a na sínusový pohyb pri vykonávaní jednotlivých techník.

Taekwon-do nie je iba o fyzickej námahe a zvládnutí jednotlivých techník. Veľmi podstatnou súčasťou Taekwon-do je aj jeho filozofia, úcta k ostatným ľuďom, morálna kultúra, dodržiavanie jednotlivých zásad Taekwon-do ktorými sú zdvorilosť, čestnosť, vytrvalosť, sebaovládanie a neskrotný duch. Platí to najmä v dnešnom svete z ktorého sa pomaly vytráca slušnosť a zmysel pre skutočné hodnoty. Pre ľudí cvičiacich Taekwon-do a nielen Taekwon-do ale aj hocijaké bojové umenie, nie sú slová ako napríklad zdvorilosť, čestnosť, slušnosť, úcta, spravodlivosť, ľudskosť a dôvera iba prázdnymi pojmami. Správny študent Taekwon-do by sa mal nad týmito slovami zamyslieť, osvojiť si ich naozajstný význam a aplikovať ho vo svojom konaní.

Zakladateľ Taekwon-do generál Choi Hong Hi

 

Sľub Taekwon-do

 1. Budem dodržiavať zásady Taekwon-do
 2. Budem rešpektovať inštruktora a sonbe
 3. Nikdy nezneužijem Taekwon-do
 4. Budem stáť na strane slobody a spravodlivosti
 5. Budem vytvárať mierumilovnejší svet

 

Technické stupne Taekwon-do.

V Taekwon-do rozoznávame dva typy technických stupňov. Žiacky technický stupeň kup a majstrovský technický stupeň dan. Rovnako ako v iných bojových umeniach aj v Taekwon-do sú jednotlivé technické stupne reprezentované farbou opasku. Význam jednotlivých farieb je nasledovný.

10. kup - biela farba opasku - symbolizuje čistotu, prázdno

9. kup - biely opasok s našitým 0,5 cm širokým žltým prúžkom na jednom konci opaska vo vzdialenosti 5 cm od konca opaska.

8. kup - žltý opasok - farba zeme do ktorej sa zasadilo prvé semienko učenia

7. kup - žltý opasok s našitým zeleným prúžkom

6. kup - zelený opasok - symbolizuje prvé klíčky zasadenej rastliny a zároveň prvé úspechy v cvičení

5. kup - zelený opasok s našitým modrým prúžkom

4. kup - modrý opasok - symbolizuje nebo, smer ktorým rastlina rastie

3. kup - modrý opasok s našitým červeným prúžkom

2. kup - červený opasok - výstražná farba. Žiak už pozná dostatok techník aby mohol byť nebezpečný

1. kup - červený opasok s našitým čiernym prúžkom

1. až 9. dan - čierny opasok. Úroveň majstrovského stupňa je reprezentovaná rímskou číslicou našitou na konci čierneho opaska.

 

Farebný pás

Farebný pás je nosený cvičencami so žiackym technickým stupňom.

 • 10-5. kup je nižší žiacky stupeň
 • 4-1. kup je vyšší žiacky stupeň

Žiakovi s vyšším technickým stupňom sa hovorí sonbe.

 

Čierny pás

Veľa ludí má nesprávne informácie o tom, čo čierny opasok naozaj znamená. Predstava väčšiny ľudí je, že človek ktorý získal čierny pás, je naozajstným majstrom. Nie je to celkom pravda. Existuje 9 majstrovských stupňov a čerstvý držiteľ prvého majstrovského stupňa, má pred sebou ešte dlhú cestu k naozajstnému majstrovstvu. Správny žiak si práve tu uvedomí, koľko málo toho ešte vie. Uvedomí si, že zvládol iba základné techniky potrebné na ďalší rozvoj v bojovom umení Taekwon-do. Ten kto v tejto fáze uverí, že je naozajstným majstrom, klame iba sám seba a nepokročí ďalej mentálne ani technicky.

Kategorizácia čiernych pásov je nasledovná :

 • 1-3. dan je inštruktor asistent (boo sabom) - môže samostatne viesť tréningy, nemôže však udeľovať technické stupne.
 • 4-6. dan je medzinárodný inštruktor (sabom) - môže samostatne viesť tréningy a udeľovať technické stupne do výšky polovice svojho technického stupňa
 • 7-8. dan je majster (sahyun) - skutočný majster v bojovom umení Taekwon-do
 • 9. dan je veľmajster (saseong) - najvyšší možný stupeň

 

Federácie Taekwon-do

Najstaršiou federáciou je federácia Taekwon-do ITF (International Taekwon-do Federation). Vznikla v roku 1966 a reprezentuje tradičné Taekwon-do, tak ako ho definoval zakladateľ Taekwon-do generál Choi Hong Hi.

V roku 1973 bola v Južnej Kóreji založená federácia WTF (World Taekwon-do Federation). Táto federácia sa zameriava skôr na športovú stránku Taekwon-do a jej hlavným cieľom bolo zaradenie Taekwon-do medzi olympijské disciplíny, čo sa jej v roku 1994 aj podarilo. WTF má odlišné ponímanie jednotlivých techník, názvy techník a úplne iné zostavy tzv. Poomse.

V roku 1990 odišiel z ITF veľmajster Park Jung Tae a založil vlastnú federáciu Taekwon-do GTF (Global Taekwon-do Federation). Techniky tejto federácie spolu so zostavami sa až na pár drobností od techník ITF nelíšia.

ITF, WTF a GTF sú 3 najrozšírenejšie Taekwon-do federácie, avšak tradičné Taekwon-do je len jedno. Taekwon-do ITF.