2% z dane

Ak si želáte podporiť náš klub, môžete nám poslať 2% z Vašej dane.

Potrebné dokumenty je možné nájsť priamo tu.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Reklamní Partneri

Kontakt

Telefón: 0948 007 253

Mail: trener@prievidzacity.eu

Názov: Klub bojového umenia Taekwon-do ITF Prievidza

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sídlo: Nábrežie sv. Cyrila 361/30, 97101 Prievidza

IČO: 42375479

Facebook: TKDPrievidzaNový rok v znamení seminárov
V mesiacoch január-február organizovala Slovenská Taekwon-do Aliancia tri regionálne semináre. Prvý seminár sa konal 31.1.2015 na západnom Slovensku v Nitre. Druhý seminár sa konal na východnom Slovensku 7.2.2015 v Moldave nad Bodvou a tretí sa konal v Seredi 14.2.2015.
Prvé dva semináre boli zamerané na technické zostavy, podrobne sa prešli a vysvetlili jednotlivé techniky a ich použitie. Taktiež bola vysvetlená časť z teórie postojov, čo je veľmi dôležité pre študentov z hľadiska správnosti cvičenia technických zostáv.
V Moldave nad Bodvou sa na konci seminára konali technické skúšky, samozrejme všetkým ktorí zložili úspešne skúšky gratulujeme. Tretí seminár v Seredi bol zameraný na "TAE" teda prácu nohami, správne prevádzanie kopov, technika a presnosť.
Na záver by sme chceli poďakovať pani Toporčákovej za pekné zorganizovanie semináru a občerstvenie v Moldave nad Bodvou.